Mr. Tine Liefke Wiersma

Lawyer at Rotshuizen Geense Advocaten

Tine Liefke Wiersma

Expertise

Tine Liefke houdt zich naast de algemene civiele rechtspraktijk vooral bezig met het personen- en familierecht. Het terrein van het personen- en familierecht is breed. U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan echtscheidingen, alimentatieregelingen of gezag en omgang. Ook naamswijzigingen, boedelverdelingen, ondertoezichtstellingen en uithuisplaatsingen vallen eronder.

Als advocaat personen- en familierecht is het van belang om een zaak niet enkel vanuit een juridische perspectief te benaderen. Er is veelal sprake van ingrijpende gebeurtenissen waarbij de nodige emoties komen kijken. Tine Liefke weet hoe ze hier op een professionele en vertrouwelijke manier mee moet omgaan. Zij houdt ook rekening met de gevolgen van de eventueel te nemen beslissingen. Haar doelstelling is om er in goed onderling overleg met de andere partij uit te komen, zodat de onderlinge verhoudingen niet (verder) onder druk komen te staan. Uiteraard verliest Tine Liefke daarbij niet het belang van haar cliënt uit het oog.  

Tine Liefke is hiervoor werkzaam geweest bij de Rechtbank Noord-Nederland en het Functioneel Parket (onderdeel van het Openbaar Ministerie). Bij de rechtbank was zij eveneens werkzaam op het gebied van het personen- en familierecht. De affiniteit en interesse voor dit rechtsgebied is daar dan ook ontstaan.  Door haar eerdere werkervaring en het daarnaast succesvol afronden van de Togamaster, heeft Tine Liefke relevante kennis en vaardigheden opgedaan die zij in haar dagelijkse praktijk gebruikt. Tine Liefke is assertief en staat klaar voor haar cliënt.

Opleidingen

  • Togamaster Nederlands Recht aan de Rijksuniversiteit Groningen met als specialisatie privaatrecht
  • Beëdigd als advocaat in 2019

 

 

Lawyers

Wim Bulthuis

Construction and real estate
European and Dutch procurement
Entrepreneurship
International business

Ivo van der Meer

Government and education
Civil servants
Culture and nature

Cynthia Grondsma

Healthcare and welfare
Bankruptcy and insolvency
Entrepreneurship
International business

Rudolf Knegtering

Construction and real estate
Bankruptcy and insolvency
Entrepreneurship
Culture and nature

Dirk-Jan Westra

Construction and real estate
European and Dutch procurement
Commerciële (ver)huur

Eric van der Goot

Government and education
Healthcare and welfare
Wet langdurige zorg (Wlz)
Wet maatschappelijke ondersteuning 2015

José Kemper

Healthcare and welfare
Contracts and damages
Entrepreneurship
Bankruptcy and insolvency

Willemijn Kuper

Entrepreneurship
Bankruptcy and insolvency
Labour law
Contracts and damages

Tristan Westra

Contracts and damages
Entrepreneurship
Commerciële (ver)huur
Administrative law
Wet maatschappelijke ondersteuning 2015

Tine Liefke Wiersma

Family law
Contracts and damages
Inheritance Law

All lawyers

This website uses cookies OK