Mediation

Wanneer er sprake is van bijvoorbeeld een verstoorde arbeidsrelatie, een burenruzie, een geschil tussen gemeente en burger of een conflict met een zakelijke relatie, kan mediation de uitkomst bieden.

Mediation is het onder begeleiding van een bemiddelaar (mediator) in gesprek gaan met de partij waarmee je een conflict hebt, om samen tot een oplossing te komen. Een mediator is onafhankelijk en onpartijdig, zorgt voor rust en structuur in de gesprekken en zoekt met partijen naar een oplossing waar iedereen zich in kan vinden. Ook in de rechtspraak worden partijen steeds vaker doorverwezen naar een mediator.

Ivo van der Meer is sinds oktober 2021 gediplomeerd mediator. Mocht u een geschil hebben waarbij u denkt dat mediation de uitkomst kan bieden, neem dan gerust contact op voor vrijblijvende informatie.  

Lawyer Mediation

Themes and sectors

Lawyer Mediation

All lawyers and jurists

Construction and real estate Government and education Healthcare and welfare Culture and nature Entrepreneurship Bankruptcy and insolvency IT-recht Labour law Mediation Inheritance Law International business
This website uses cookies OK