Klachtrecht

Het indienen van een klacht in de zorg heeft de afgelopen jaren een grote toevlucht genomen. Steeds vaker is daarin bijstand of advisering op de achtergrond van een daarin gespecialiseerde advocaat wenselijk en nuttig. De advocaten van Rotshuizen Geense zijn gespecialiseerd in klachtrecht, of het nou gaat om een klacht bij de klachtencommissie of bij de Geschillencommissie Zorg. Wij kunnen ondersteunen bij het schrijven van verweerschriften, bijstand geven tijdens mondelinge behandeling, of op de achtergrond adviseren.

Ook patiënten kunnen bij ons terecht indien zij juridische bijstand wensen bij het indienen van een klacht bij een klachtencommissie of de Geschillencommissie Zorg.

Lawyers Klachtrecht

Sector

Lawyers Klachtrecht

All lawyers and jurists

Construction and real estate Government and education Healthcare and welfare Culture and nature Entrepreneurship Bankruptcy and insolvency IT-recht Labour law Mediation Inheritance Law International business
This website uses cookies OK