Fiscaal recht

Rotshuizen Geense heeft een samenwerkingsverband met de fiscaal advocaten van PlasBossinade advocaten en notarissen te Groningen. Zij zijn aanwezig op het kantoor van Rotshuizen Geense en kunnen u bijstaan bij fiscale vraagstukken waar u mee wordt geconfronteerd.

De fiscaal advocaten houden zich bezig met de volgende werkzaamheden:

  • overleg en procederen over verschuldigdheid van belastingen
  • overleg en procederen over invordering van belastingen
  • andere zaken met een fiscaal belang

De onderdelen worden hieronder toegelicht.

Procedures tegen Belastingdienst of (lagere) overheden

De fiscaal advocaten bieden een creatieve en oplossingsgerichte aanpak van uw zaak. Is overleg of samenwerking met de Belastingdienst om wat voor reden niet (meer) mogelijk, dan biedt een procedure mogelijk een oplossing. De fiscalisten hebben gedegen kennis van het materiële en formele belastingrecht en ruime proceservaring in (internationale)fiscale procedures. Zo nodig wordt geprocedeerd tot en met de Hoge Raad.

De werkzaamheden van de fiscalisten bestaan onder andere uit:

  • het begeleiden van boekenonderzoeken/controles;
  • het voeren van bezwaar-, (hoger) beroep- of cassatieprocedures tegen informatiebeschikkingen, belastingaanslagen en/of boetes;
  • inkeerprocedures;
  • fiscale strafzaken.

Procedures tegen de ontvanger van de Belastingdienst

De ontvanger is verantwoordelijk voor de invordering van belasting en kan daarnaast overgaan tot aansprakelijkstelling van een ander dan de belastingplichtige. De ontvanger heeft daarbij zowel de instrumenten uit de Invorderingswet als de bevoegdheden in het civiele recht tot zijn beschikking. De fiscalisten van PlasBossinade hebben kennis van beide rechtsgebieden en kunnen u bijstaan in iedere discussie met de ontvanger. U kunt daarbij denken aan:

  • begeleiding bij verzoeken om uitstel van betaling of kwijtschelding;
  • discussies bij (dwang)invordering;
  • aansprakelijkstelling (zoals bestuurders-, inleners- en ketenaansprakelijkheid) door de ontvanger.

Andere zaken met een fiscaal belang

Het fiscale recht kan een doolhof zijn. Een beroepsfout is daarom snel gemaakt door een adviseur. Dit kan verstrekkende gevolgen hebben. Onze fiscalisten hebben ruime ervaring met fiscale aansprakelijkheidszaken zowel voor als tegen de adviseur.

Daarnaast werken onze fiscalisten samen met andere professionals op verschillende rechtsgebieden en adviseren zij in fiscale zin onder meer bij herstructureren van ondernemingen, bedrijfsovernames, fusies, joint ventures, vastgoedprojecten, financieringen en echtscheidingen.

Theme

Construction and real estate Government and education Healthcare and welfare Culture and nature Entrepreneurship Bankruptcy and insolvency IT-recht Labour law Mediation Inheritance Law International business
This website uses cookies OK