Wie is de executeur en wat doet hij?

Wie is de executeur en wat doet hij?

In een testament kan een executeur benoemd worden. Er zijn drie soorten executeurs, namelijk

  • begrafenisexecuteur,
  • beheersexecuteur
  • executeur-afwikkelingsbewindvoerder.

De begrafenisexecuteur is alleen bevoegd om de begrafenis of de crematie te regelen.

De beheersexecuteur heeft tot taak om de goederen van de nalatenschap te beheren en schulden van de nalatenschap te voldoen.

De executeur-afwikkelingsbewindvoerder heeft de meest vergaande bevoegdheden, waaronder vaak de exclusieve bevoegdheid om de verdeling van de nalatenschap vast te stellen.

Als er een executeur is benoemd, kunnen de erfgenamen niet zonder medewerking van de executeur over de goederen van de nalatenschap beschikken. De executeur vertegenwoordigt de erfgenamen gezamenlijk.

In de wet is geregeld wanneer de taak van de executeur eindigt. Een executeur kan ook door de kantonrechter worden ontslagen als gewichtige redenen (bijvoorbeeld disfunctioneren) daartoe aanleiding geven. Een executeur kan ook aansprakelijk zijn voor schade als hij niet de ‘zorg van een goed executeur’ heeft betracht.

Wilt u meer weten over de rechten en plichten van een executeur, neem dan gerust contact op met Tine Liefke Wiersma.

Theme

Construction and real estate Government and education Healthcare and welfare Culture and nature Entrepreneurship Bankruptcy and insolvency IT-recht Labour law Mediation Inheritance Law International business
This website uses cookies OK