Hoofdverblijf van kinderen, zorgregeling en omgangsregeling, ouderschapsplan

Ouders zullen moeten met elkaar afspreken bij wie de kinderen het hoofdverblijf zullen hebben na de scheiding.  Met de hoofdverblijfplaats wordt het adres bedoeld waar het kind volgens de gemeentelijke basisadministratie ingeschreven staat. Het kiezen van het hoofdverblijf kan een financiële reden hebben: de ouder waar een kind staat ingeschreven kan de kinderbijslag en het kindgebonden budget aanvragen. Een alleenstaande ouder kan daarnaast recht hebben op de (inkomensafhankelijke) alleenstaande ouderkop. Vaak wordt ook het hoofdverblijf gekozen op het adres waar de kinderen het meest verblijven. Over deze keuze kan strijd ontstaan, om financiële reden maar ook omdat een kind in de praktijk de keuze kan maken dat hij/zij bij de andere ouder gaat wonen.

Ook zijn er in de praktijk veel geschillen tussen de ouders over de omgangsregeling ofwel de verdeling van de zorg- en opvoedingstaken. Ouders willen vaak graag een zo groot mogelijk aandeel in het verblijf van de kinderen bij hen. Er zijn veel redenen om het onderling niet eens te zijn met de zorgverdeling, te veel redenen om hier op te noemen. Vaak is er ooit een ouderschapsplan opgesteld waarvan een ouder vindt dat dit door de loop van de jaren heen niet meer passend is. Zowel bij zaken rond het hoofdverblijf als co-ouderschap en omgangsregeling is het prettig als dit via een mediator wordt geregeld. Komt  men er samen niet uit dan kunnen de ouders het geschil aan de rechter voorleggen. Minke Hoelen kan zowel als mediator als advocaat uw belangen behartigen.

Theme

Construction and real estate Government and education Healthcare and welfare Culture and nature Entrepreneurship Fiscaal Bankruptcy and insolvency Labour law Family law Inheritance Law Criminal law International business
This website uses cookies OK