Echtscheiding/beƫindiging geregistreerd partnerschap

Als u en uw partner gaan scheiden, brengt dat veel verandering en emoties te weeg. Van belang is om de juiste keuze te maken voor wat betreft de procedure. Wilt u samen er in onderling overleg uitkomen of wilt u liever alleen naar een advocaat?

Echtscheidingsprocedures lopen altijd via de rechtbank. Bij geregistreerd partnerschap is bij scheiding  in een aantal gevallen geen rechter nodig. U heeft dus, als u gehuwd bent, altijd  een advocaat nodig om de procedure te begeleiden. Een advocaat kan ook voor u samen optreden door middel van mediation. Ook als u geen geschillen heeft, informeert een mediator u over de gevolgen van een scheiding en hoe problemen in de toekomst te voorkomen. Een advocaat-mediator kan de gehele procedure voor u regelen.

Welke procedure u gaat volgen is afhankelijk van hoe goed u nog met uw ex-partner kunt communiceren. U kunt samen via de mediator een convenant opstellen en de afspraken laten vastleggen. Als de mediator ook advocaat is, kan deze de gehele  echtscheidingsprocedure afhandelen. Als er kinderen zijn, krijgt u ook hulp bij het opstellen van een ouderschapsplan.  Als er kinderen zijn, is het prettig als er goede afspraken kunnen worden gemaakt bij een mediator. Als partijen er samen niet uitkomen  hebben partijen beide een advocaat nodig. Het is in dat geval fijn als de advocaten goed de belangen van de kinderen in het oog houden en met name partijen ervoor behoeden dan de scheiding uitmondt in een problematische (vecht)scheiding. Minke Hoelen kan voor u een gehele scheiding regelen omdat ze zowel gekwalificeerd is als advocaat als mediator en heeft als insteek dat de belangen van de kinderen niet uit het oog worden verloren.

Theme

Construction and real estate Government and education Healthcare and welfare Culture and nature Entrepreneurship Fiscaal Bankruptcy and insolvency Labour law Family law Inheritance Law Criminal law International business
This website uses cookies OK